+100%-

POWIĘKSZENIE

INFORMACJE o projekcieAktualne terminy REKRUTACJIREGULAMIN oraz informacje dla poszczególnych grup

INFORMACJE o projekcie

Więcej >>

Aktualne terminy REKRUTACJI

Więcej >>

REGULAMIN oraz informacje dla poszczególnych grup

Więcej >>

Witamy na stronie projektu "Mój szef to ja!"

Kontakt

Informacje o projekcie

Projekt „Mój szef to ja!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu to 18 934 410,00 zł, w tym dofinansowanie z […]

Realizatorzy

Projekt realizowany jest w partnerstwie 4 instytucji: – Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o., ul. Myśliwska 4c/8, 33-300 Nowy Sącz – Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, ul. Orkana 16B, 34-700 Rabka-Zdrój – Sądecka Izba Gospodarcza, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz Informacje na temat rekrutacji […]

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) zamieszkujące lub uczące się na obszarze powiatu: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, miasta Nowy Sącz, w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą […]

Kontakt

Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia fanpage’a projektu: /Mój szef to ja Punkty Obsługi:   Sądecka Izba Gospodarcza ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz   Fundacja Rozwoju Regionu Rabka ul. Spacerowa 7c/2, 34-600 Limanowa kom. 605 233 578   Sądecka Izba Gospodarcza Gorlicki Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości ul. Michalusa 4, 38-300 Gorlice kom. 605 233 175 Nowosądecki […]

13
Lut
Moderator
Brak komentarzy

Zmiana w Regulaminie dotacji

Informujemy o zmianie Regulaminu przyznawania dotacji. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem. Regulamin w wersji obowiązującej i wykaz zmian dostępny jest na stronie http://mojszeftoja.pl/do-pobrania/ 

Czytaj dalej >>>
12
Sty
Moderator
Brak komentarzy

Nabór biznes planów dla grupy 10/SIG/17

Ogłoszony został nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego dla Uczestników/czek projektu z grupy 10/SIG/17. Szczegóły na stronie: http://mojszeftoja.pl/do-pobrania/grupa-38-10sig17/

Czytaj dalej >>>
12
Sty
Moderator
Brak komentarzy

Nabór biznes planów dla grupy 10/CZAS/17

Ogłoszony został nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego dla Uczestników/czek projektu z grupy 10/CZAS/17. Szczegóły na stronie: http://mojszeftoja.pl/do-pobrania/grupa-36-10czas17/

Czytaj dalej >>>
12
Sty
Moderator
Brak komentarzy

Nabór biznes planów dla grupy 10/NIP/17

Ogłoszony został nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego dla Uczestników/czek projektu z grupy 10/NIP/17. Szczegóły na stronie: http://mojszeftoja.pl/do-pobrania/grupa-39-10nip17/

Czytaj dalej >>>
10
Sty
Moderator
Brak komentarzy

Nabór biznes planów dla grupy 9/CZAS/17

Ogłoszony został nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego dla Uczestników/czek projektu z grupy 9/CZAS/17. Szczegóły na stronie: http://mojszeftoja.pl/do-pobrania/grupa-33-9czas17/

Czytaj dalej >>>
9
Sty
Moderator
Brak komentarzy

Nabór biznes planów dla grupy 9/FRRR/17

Ogłoszony został nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego dla Uczestników/czek projektu z grupy 9/FRRR/17. Szczegóły na stronie: http://mojszeftoja.pl/do-pobrania/grupa-37-9frrr17/

Czytaj dalej >>>
9
Sty
Moderator
Brak komentarzy

Nabór biznes planów dla grupy 8/FRRR/17

Ogłoszony został nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego dla Uczestników/czek projektu z grupy 8/FRRR/17. Szczegóły na stronie: http://mojszeftoja.pl/do-pobrania/grupa-34-8frrr17/

Czytaj dalej >>>
5
Sty
Moderator
Brak komentarzy

Nabór biznes planów dla grupy 9/NIP/17

Ogłoszony został nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego dla Uczestników/czek projektu z grupy 9/NIP/17. Szczegóły na stronie: http://mojszeftoja.pl/do-pobrania/grupa-35-9nip17/

Czytaj dalej >>>
29
Gru
Moderator
Brak komentarzy

Nabór biznes planów dla grupy 9/SIG/17

Ogłoszony został nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego dla Uczestników/czek projektu z grupy 9/SIG/17. Szczegóły na stronie: http://mojszeftoja.pl/do-pobrania/grupa-32-9sig17/

Czytaj dalej >>>
26
Paź
Moderator
Brak komentarzy

Maksymalna data rozpoczęcia działalności firm założonych po uzyskaniu grantu

Informujemy, że zgodnie z założeniami projektu „Mój szef to ja!” najpóźniejszą datą zarejestrowania firmy przez Uczestników/czki projektu i rozpoczęcia działalności gospodarczej jest 31.01.2018. Uczestnicy/czki projektu, które uzyskali/uzyskają granty (dotacje) na otwarcie firmy są zobowiązani do rozpoczęcia działalności gospodarczej niezwłocznie, nie później niż 31.01.2018. Z uczestnikami/czkami projektu, którzy/re  zarejestrują firmy lub rozpoczną działalność gospodarczą po tym […]

Czytaj dalej >>>