Witamy na stronie projektu "Mój szef to ja!"

Kontakt

Informacje o projekcie

Projekt „Mój szef to ja!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu to 18 934 410,00 zł, w tym dofinansowanie z […]

Realizatorzy

Projekt realizowany jest w partnerstwie 4 instytucji: – Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o., ul. Myśliwska 4c/8, 33-300 Nowy Sącz – Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, ul. Orkana 16B, 34-700 Rabka-Zdrój – Sądecka Izba Gospodarcza, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz Informacje na temat rekrutacji […]

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) zamieszkujące lub uczące się na obszarze powiatu: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, miasta Nowy Sącz, w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą […]

Kontakt

Punkty Obsługi: Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz tel. 18 44 23 568 Sądecka Izba Gospodarcza Gorlicki Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości ul. Michalusa 4, 38-300 Gorlice kom. 605 233 175 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka ul. Spacerowa 7c/2, 34-600 Limanowa kom. 605 233 578

aktualnosci512x128
28
Lis
Moderator
Brak komentarzy

Wyniki oceny biznesplanów – grupa 1/16/SIG

W zakładce Do pobrania w informacjach dla Grupy 1/16/SIG zamieszczono listę rankingową wniosków, które uzyskały dotacje w ramach projektu „Mój szef to ja!”. Nie ma wniosków, które uzyskałyby ocenę negatywną.   Osoby znajdujące się na liście rankingowej prosimy o zgłoszenie się po odbiór decyzji o wyniku oceny dnia 30.11.2016r. o godzinie 14.00 w siedzibie Sądeckiej […]

Czytaj dalej >>>
aktualnosci512x128
21
Lis
Moderator
Brak komentarzy

Nabór wniosków o dotacje i wsparcie pomostowe

Ogłoszony został nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego dla grupy 1/SIG/16. Szczegółowe informacje pod adresem: http://mojszeftoja.pl/wp-content/uploads/2016/11/1-SIG.pdf

Czytaj dalej >>>
aktualnosci512x128
7
Lis
Moderator
Brak komentarzy

Konferencja instruktażowa cz.3

Zapraszamy na podpisanie umowy i konferencję instruktażową w dniu 10 listopada 2016r. o godzinie 15:00 w Kuchni Sądeckiej po adresem ul. Sienkiewicza 61, 33-300 Nowy Sącz (sala na I piętrze) Kandydatów/ki z drugiej edycji rekrutacji o następujących numerach identyfikacyjnych: 8/2/16/SIG 16/2/16/SIG 17/2/16/SIG 21/2/16/SIG 22/2/16/SIG 25/2/16/SIG 27/2/16/SIG 30/2/16/SIG 36/2/16/SIG 37/2/16/SIG 40/2/16/SIG 41/2/16/SIG 42/2/16/SIG 1/2/16/L/FRRR 2/2/16/L/FRRR MAPKA […]

Czytaj dalej >>>
aktualnosci512x128
31
Paź
Moderator
Brak komentarzy

Rekrutacja do projektu – III edycja

W zakładce Harmonogramy naborów zamieszczono informacje o III edycji rekrutacji.

Czytaj dalej >>>
aktualnosci512x128
31
Paź
Moderator
Brak komentarzy

Konferencja instruktażowa cz. 2

Zapraszamy na podpisanie umowy i konferencję instruktażową w dniu 3 listopada 2016r. o godzinie 13:00 w siedzibie Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych sp. z o.o.(ul. Myśliwska 4c/8, 33-300 Nowy Sącz) Kandydatów/ki z drugiej edycji rekrutacji o następujących numerach identyfikacyjnych: 1/2/16/G/SIG 2/2/16/G/SIG 3/2/16/G/SIG 18/2/16/SIG 19/2/16/SIG 20/2/16/SIG 23/2/16/SIG 24/2/16/SIG 28/2/16/SIG 29/2/16/SIG 31/2/16/SIG 32/2/16/SIG 33/2/16/SIG 35/2/16/SIG 39/2/16/SIG Terminy konferencji dla […]

Czytaj dalej >>>
aktualnosci512x128
28
Paź
Moderator
Brak komentarzy

Lista rankingowa

W zakładce „Do pobrania” zamieszczono wstępną listę rankingową Kandydatów/ek do projektu.

Czytaj dalej >>>
aktualnosci512x128
28
Paź
Moderator
Brak komentarzy

Konferencja instruktażowa cz. 1

Serdecznie zapraszamy osoby z numerami formularza rekrutacyjnego: 1/2/16/SIG, 2/2/16/SIG, 3/2/16/SIG, 4/2/16/SIG, 5/2/16/SIG, 6/2/16/SIG, 7/2/16/SIG, 8/2/16/SIG, 9/2/16/SIG, 10/2/16/SIG, 11/2/16/SIG, 12/2/16/SIG, 13/2/16/SIG, 14/2/16/SIG, 15/2/16/SIG na podpisanie umowy i konferencję instruktażową  w dniu 02.11.2016 o godzinie 13:30.  Spotkanie odbędzie się w siedzibie Sądeckiej Izby Gospodarczej (ul. Zielona 27, Nowy Sącz). Terminy konferencji dla kolejnych kandydatów/ek będą podane w […]

Czytaj dalej >>>
aktualnosci512x128
11
Sie
Moderator
Brak komentarzy

Zakres zakupów z dotacji

Wyjaśniamy, że środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja) powinny służyć pokryciu wydatków niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych – przez uczestnika projektu – w biznesplanie, który będzie składany po odbyciu szkoleń i doradztwa. Środki te mogą być przeznaczone w szczególności na: 1)    wydatki inwestycyjne – np. zakup środków trwałych, maszyn, […]

Czytaj dalej >>>
aktualnosci512x128
11
Sie
Moderator
Brak komentarzy

Klasyfikacja DEGURBA

W dokumentach „do pobrania” przedstawiamy wykaz gmin województwa małopolskiego wraz z przypisanymi im kodami klasyfikacji DEGURBA. Prosimy zwrócić uwagę na poprawne określanie kodów DEGURBA, zwłaszcza w sytuacji, gdy ta sama nazwa gminy określa zarówno gminę miejską jak i wiejską np. Limanowa (gmina wiejska) posiada kod 3, natomiast Limanowa (gmina miejska) posiada kod 2. W przypadku […]

Czytaj dalej >>>