Witamy na stronie projektu "Mój szef to ja!"

Kontakt

Informacje o projekcie

Projekt „Mój szef to ja!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu to 18 934 410,00 zł, w tym dofinansowanie z […]

Realizatorzy

Projekt realizowany jest w partnerstwie 4 instytucji: – Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o., ul. Myśliwska 4c/8, 33-300 Nowy Sącz – Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, ul. Orkana 16B, 34-700 Rabka-Zdrój – Sądecka Izba Gospodarcza, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz Informacje na temat rekrutacji […]

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) zamieszkujące lub uczące się na obszarze powiatu: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, miasta Nowy Sącz, w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą […]

Kontakt

Punkty Obsługi: Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz tel. 18 44 23 568 Sądecka Izba Gospodarcza Gorlicki Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości ul. Michalusa 4, 38-300 Gorlice kom. 605 233 175 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka ul. Spacerowa 7c/2, 34-600 Limanowa kom. 605 233 578

17
Sty
Moderator
Brak komentarzy

wyniki oceny wniosków o dotacje

Informujemy, że wyniki oceny złożonych przez Uczestników/czki projektu z grupy 2/SIG/16 wniosków: – o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej – o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego będą do odebrania dnia 18.01.2017 o godzinie 9.00 w następującym  Punkcie Obsługi: Sądecka Izba Gospodarcza, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz.

Czytaj dalej >>>
16
Sty
Moderator
Brak komentarzy

Konferencja instruktażowa dla Kandydatów/ek z 4 edycji rekrutacji

Zapraszamy na podpisanie umowy i konferencję instruktażową w dniu 17 stycznia 2017r. (wtorek) o godzinie 13:00 w siedzibie Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości (ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz) Kandydatów/ek  z piątej edycji rekrutacji o następujących numerach identyfikacyjnych: 10/4/16/NIP 5/4/16/NIP 11/4/16/NIP 9/4/16/NIP 2/4/16/NIP 8/4/16/NIP 2/4/16/L/FRRR 1/4/16/NIP 3/4/16/L/FRRR 1/4/16/L/FRRR 4/4/16/NIP 12/4/16/NIP 7/4/16/NIP 14/4/16/NIP 3/4/16/NIP

Czytaj dalej >>>
5
Sty
Moderator
Brak komentarzy

Ogłoszenie o naborze biznesplanów dla Grup: 2/SIG/16, 1/CZAS/16, 1/FRRR/16

W zakładce Do pobrania w informacjach dla Grup: 2/SIG/16, 1/CZAS/16, 1/FRRR/16 zmieszczono ogłoszenie o naborze biznesplanów.

Czytaj dalej >>>
11
Sie
Moderator
Brak komentarzy

Zakres zakupów z dotacji

Wyjaśniamy, że środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja) powinny służyć pokryciu wydatków niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych – przez uczestnika projektu – w biznesplanie, który będzie składany po odbyciu szkoleń i doradztwa. Środki te mogą być przeznaczone w szczególności na: 1)    wydatki inwestycyjne – np. zakup środków trwałych, maszyn, […]

Czytaj dalej >>>
11
Sie
Moderator
Brak komentarzy

Klasyfikacja DEGURBA

W dokumentach „do pobrania” przedstawiamy wykaz gmin województwa małopolskiego wraz z przypisanymi im kodami klasyfikacji DEGURBA. Prosimy zwrócić uwagę na poprawne określanie kodów DEGURBA, zwłaszcza w sytuacji, gdy ta sama nazwa gminy określa zarówno gminę miejską jak i wiejską np. Limanowa (gmina wiejska) posiada kod 3, natomiast Limanowa (gmina miejska) posiada kod 2. W przypadku […]

Czytaj dalej >>>