+100%-

POWIĘKSZENIE

INFORMACJE o projekcieAktualne terminy REKRUTACJIREGULAMIN oraz informacje dla poszczególnych grup

INFORMACJE o projekcie

Więcej >>

Aktualne terminy REKRUTACJI

Więcej >>

REGULAMIN oraz informacje dla poszczególnych grup

Więcej >>

Witamy na stronie projektu "Mój szef to ja!"

Kontakt

Informacje o projekcie

Projekt „Mój szef to ja!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu to 18 934 410,00 zł, w tym dofinansowanie z […]

Realizatorzy

Projekt realizowany jest w partnerstwie 4 instytucji: – Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o., ul. Myśliwska 4c/8, 33-300 Nowy Sącz – Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, ul. Orkana 16B, 34-700 Rabka-Zdrój – Sądecka Izba Gospodarcza, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz Informacje na temat rekrutacji […]

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) zamieszkujące lub uczące się na obszarze powiatu: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, miasta Nowy Sącz, w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą […]

Kontakt

Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia fanpage’a projektu: /Mój szef to ja Punkty Obsługi:   Sądecka Izba Gospodarcza ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz   Fundacja Rozwoju Regionu Rabka ul. Spacerowa 7c/2, 34-600 Limanowa kom. 605 233 578   Sądecka Izba Gospodarcza Gorlicki Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości ul. Michalusa 4, 38-300 Gorlice kom. 605 233 175 Nowosądecki […]

14
Gru
Moderator
Brak komentarzy

Konferencja instruktażowa edycja 21 cz. 2

Zapraszamy na podpisanie umowy i konferencję instruktażową w dniu 15 grudnia 2017 r. o godzinie 14:00 w Nowosądeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości pod adresem ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz Kandydatów/ki z dwudziestej pierwszej rekrutacji o następujących numerach identyfikacyjnych: 5/21/17/NIP 6/21/17/NIP 8/21/17/NIP 16/21/17/NIP 17/21/17/NIP 19/21/17/NIP 22/21/17/NIP 23/21/17/NIP 25/21/17/NIP 26/21/17/NIP 27/21/17/NIP 28/21/17/NIP 29/21/17/NIP 35/21/17/NIP 36/21/17/NIP

Czytaj dalej >>>
13
Gru
Moderator
Brak komentarzy

Nabór biznes planów dla grupy 8/CZAS/17

Ogłoszony został nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego dla Uczestników/czek projektu z grupy 8/CZAS/17. Szczegóły na stronie: http://mojszeftoja.pl/do-pobrania/grupa-30-8czas17/

Czytaj dalej >>>
13
Gru
Moderator
Brak komentarzy

Konferencja instruktażowa edycja 21 cz. 1

Zapraszamy na podpisanie umowy i konferencję instruktażową w dniu 14 grudzień 2017r. o godzinie 08:00 w Sadeckiej Izbie Gospodarczej pod adresem ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz Kandydatów/ki z dwudziestej pierwszej rekrutacji o następujących numerach identyfikacyjnych: 4/21/17/G/SIG 30/21/17/NIP 1/21/17/G/SIG 34/21/17/NIP 12/21/17/NIP 9/21/17/NIP 2/21/17/G/SIG 21/21/17/NIP 7/21/17/G/SIG 7/21/17/NIP 6/21/17/G/SIG 32/21/17/NIP 11/21/17/NIP 3/21/17/G/SIG 24/21/17/NIP 5/21/17/G/SIG 20/21/17/NIP

Czytaj dalej >>>
13
Gru
Moderator
Brak komentarzy

Konferencja instruktażowa edycja 21

Zapraszamy na podpisanie umowy i konferencję instruktażową w dniu 14 grudnia 2017 r. o godzinie 08:00 w Kuchni Sądeckiej pod adresem ul. Sienkiewicza 61, 33-300 Nowy Sącz Kandydatów/ki z dwudziestej pierwszej rekrutacji o następujących numerach identyfikacyjnych: 1/21/17/L/FRRR 2/21/17/L/FRRR 3/21/17/L/FRRR 5/21/17/L/FRRR 6/21/17/L/FRRR 1/21/17/NIP 2/21/17/NIP 3/21/17/NIP 4/21/17/NIP 10/21/17/NIP 14/21/17/NIP 15/21/17/NIP 18/21/17/NIP 9/20/17/L/FRRR 6/19/17/SIG  

Czytaj dalej >>>
8
Gru
Moderator
Brak komentarzy

Nabór biznes planów dla grupy 8/SIG/17

Ogłoszony został nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego dla Uczestników/czek projektu z grupy 8/SIG/17. Szczegóły na stronie: http://mojszeftoja.pl/do-pobrania/grupa-28-8sig17/

Czytaj dalej >>>
5
Gru
Moderator
Brak komentarzy

Nabór biznes planów dla grupy 6/FRRR/17

Ogłoszony został nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego dla Uczestników/czek projektu z grupy 6/FRRR/17. Szczegóły na stronie: http://mojszeftoja.pl/do-pobrania/grupa-29-7frrr17/

Czytaj dalej >>>
1
Gru
Moderator
Brak komentarzy

Nabór biznes planów dla grupy 8/NIP/17

Ogłoszony został nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego dla Uczestników/czek projektu z grupy 8/NIP/17. Szczegóły na stronie: http://mojszeftoja.pl/do-pobrania/grupa-27-8nip17/

Czytaj dalej >>>
26
Paź
Moderator
Brak komentarzy

Maksymalna data rozpoczęcia działalności firm założonych po uzyskaniu grantu

Informujemy, że zgodnie z założeniami projektu „Mój szef to ja!” najpóźniejszą datą zarejestrowania firmy przez Uczestników/czki projektu i rozpoczęcia działalności gospodarczej jest 31.01.2018. Uczestnicy/czki projektu, które uzyskali/uzyskają granty (dotacje) na otwarcie firmy są zobowiązani do rozpoczęcia działalności gospodarczej niezwłocznie, nie później niż 31.01.2018. Z uczestnikami/czkami projektu, którzy/re  zarejestrują firmy lub rozpoczną działalność gospodarczą po tym […]

Czytaj dalej >>>
26
Paź
Moderator
Brak komentarzy

Wkrótce zakończenie rekrutacji

Osoby, które planują uzyskać dotację w ramach projektu „Mój szef to ja!” informujemy, że w miesiącu listopadzie 2017 r. planowane jest zamknięcie rekrutacji do projektu. Zachęcamy do skorzystania z ostatniej szansy. Informujemy, że nie jest możliwe prowadzenie rekrutacji do niniejszego projektu w 2018 roku ani w 2019 roku.  

Czytaj dalej >>>
11
Sie
Moderator
Brak komentarzy

Zakres zakupów z dotacji

Wyjaśniamy, że środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja) powinny służyć pokryciu wydatków niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych – przez uczestnika projektu – w biznesplanie, który będzie składany po odbyciu szkoleń i doradztwa. Środki te mogą być przeznaczone w szczególności na: 1)    wydatki inwestycyjne – np. zakup środków trwałych, maszyn, […]

Czytaj dalej >>>