+100%-

POWIĘKSZENIE

INFORMACJE o projekcieAktualne terminy REKRUTACJIREGULAMIN oraz informacje dla poszczególnych grup

INFORMACJE o projekcie

Więcej >>

Aktualne terminy REKRUTACJI

Więcej >>

REGULAMIN oraz informacje dla poszczególnych grup

Więcej >>

Witamy na stronie projektu "Mój szef to ja!"

Kontakt

Informacje o projekcie

Projekt „Mój szef to ja!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu to 18 934 410,00 zł, w tym dofinansowanie z […]

Realizatorzy

Projekt realizowany jest w partnerstwie 4 instytucji: – Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o., ul. Myśliwska 4c/8, 33-300 Nowy Sącz – Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, ul. Orkana 16B, 34-700 Rabka-Zdrój – Sądecka Izba Gospodarcza, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz Informacje na temat rekrutacji […]

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) zamieszkujące lub uczące się na obszarze powiatu: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, miasta Nowy Sącz, w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą […]

Kontakt

Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia fanpage’a projektu: /Mój szef to ja Punkty Obsługi:   Sądecka Izba Gospodarcza ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz UWAGA zmiana numeru tel. 18 547 21 02   Fundacja Rozwoju Regionu Rabka ul. Spacerowa 7c/2, 34-600 Limanowa kom. 605 233 578   Sądecka Izba Gospodarcza Gorlicki Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości ul. Michalusa […]

11
Sie
Moderator
Brak komentarzy

15. edycja rekrutacji

Kolejny nabór zgłoszeń Kandydatów/ek do udziału w projekcie w 15. edycji rekrutacji odbędzie się w dniach 22-25 sierpień 2017 oraz 28 sierpień 2017 w godz. 9.00- 14.00, szczegóły na stronie: http://mojszeftoja.pl/harmonogramy-naborow/.

Czytaj dalej >>>
4
Sie
Moderator
Brak komentarzy

Konferencja instruktażowa dla Kandydatów/ek z 12 i 11 edycji

Zapraszamy na podpisanie umowy i konferencję instruktażową w dniu 7 sierpnia 2017r. o godzinie 15:00 w Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych sp. z o.o. pod adresem ul. Myśliwska 4c/8, 33-300 Nowy Sącz Kandydatów/ki z dwunastej i jedenastej edycji rekrutacji o następujących numerach identyfikacyjnych: 3/12/17/SIG 1/12/17/L/FRRR 2/12/17/L/FRRR 4/11/17/SIG 5/11/17/SIG 3/12/17/L/FRRR 1/11/17/G/SIG 2/11/17/L/FRRR 3/11/17/L/FRRR 1/11/17/L/FRRR 2/11/17/G/SIG 1/12/17/SIG 2/12/17/SIG

Czytaj dalej >>>
31
Lip
Moderator
Brak komentarzy

Konferencja instruktażowa dla Kandydatów/ek z 11 edycji rekrutacji

Zapraszamy na podpisanie umowy i konferencję instruktażową w dniu 1 sierpień 2017r. o godzinie 08:00 w Sądeckiej izbie Gospodarczej pod adresem ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz Kandydatów/ki z jedenastej edycji rekrutacji o następujących numerach identyfikacyjnych: 1/11/17/SIG 2/11/17/SIG 3/11/17/SIG 6/11/17/SIG 7/11/17/SIG 8/11/17/SIG 9/11/17/SIG 3/11/17/G/SIG 4/11/17/G/SIG 5/11/17/G/SIG 4/11/17/L/FRRR 6/11/17/L/FRRR 7/11/17/L/FRRR 9/11/17/L/FRRR 8/11/17/L/FRRR

Czytaj dalej >>>
20
Lip
Moderator
Brak komentarzy

Nabór wniosków o dotacje

Informujemy, że ogłoszony został nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz  wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego dla Uczestników/czek projektu z grupy 5/SIG/17. Szczegółowe informacje na stronie http://mojszeftoja.pl/do-pobrania/grupa-16-5sig17/

Czytaj dalej >>>
23
Cze
Moderator
Brak komentarzy

Zmiana numeru kontaktowego – Sądecka Izba Gospodarcza

Zmianie uległ numer telefonu jednego z partnerów projektu – Sądeckiej Izby Gospodarczej. Nowy numer jest następujący: (18) 547 21 02.

Czytaj dalej >>>
11
Sie
Moderator
Brak komentarzy

Zakres zakupów z dotacji

Wyjaśniamy, że środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja) powinny służyć pokryciu wydatków niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych – przez uczestnika projektu – w biznesplanie, który będzie składany po odbyciu szkoleń i doradztwa. Środki te mogą być przeznaczone w szczególności na: 1)    wydatki inwestycyjne – np. zakup środków trwałych, maszyn, […]

Czytaj dalej >>>
11
Sie
Moderator
Brak komentarzy

Klasyfikacja DEGURBA

W dokumentach „do pobrania” przedstawiamy wykaz gmin województwa małopolskiego wraz z przypisanymi im kodami klasyfikacji DEGURBA. Prosimy zwrócić uwagę na poprawne określanie kodów DEGURBA, zwłaszcza w sytuacji, gdy ta sama nazwa gminy określa zarówno gminę miejską jak i wiejską np. Limanowa (gmina wiejska) posiada kod 3, natomiast Limanowa (gmina miejska) posiada kod 2. W przypadku […]

Czytaj dalej >>>