INFORMACJE o projekcieAktualne terminy REKRUTACJIREGULAMIN oraz informacje dla poszczególnych grup

INFORMACJE o projekcie

Więcej >>

Aktualne terminy REKRUTACJI

Więcej >>

REGULAMIN oraz informacje dla poszczególnych grup

Więcej >>

Witamy na stronie projektu "Mój szef to ja!"

Kontakt

Informacje o projekcie

Projekt „Mój szef to ja!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu to 18 934 410,00 zł, w tym dofinansowanie z […]

Realizatorzy

Projekt realizowany jest w partnerstwie 4 instytucji: – Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o., ul. Myśliwska 4c/8, 33-300 Nowy Sącz – Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, ul. Orkana 16B, 34-700 Rabka-Zdrój – Sądecka Izba Gospodarcza, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz Informacje na temat rekrutacji […]

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) zamieszkujące lub uczące się na obszarze powiatu: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, miasta Nowy Sącz, w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą […]

Kontakt

Punkty Obsługi: Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz tel. 18 44 23 568 Sądecka Izba Gospodarcza Gorlicki Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości ul. Michalusa 4, 38-300 Gorlice kom. 605 233 175 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka ul. Spacerowa 7c/2, 34-600 Limanowa kom. 605 233 578

29
Mar
Moderator
Brak komentarzy

Spotkanie informacyjne

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia  6 kwietnia 2017 (czwartek) o godz. 14.00 w Sądeckiej Izbie Gospodarczej, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz. Omówione zostaną m.in. wymogi i przebieg rekrutacji, kwestie związane z przyznawaniem  dotacji, będzie możliwość zadawania pytań. Serdecznie zapraszamy.

Czytaj dalej >>>
29
Mar
Moderator
Brak komentarzy

Kolejna rekrutacja

W dniach 13 kwiecień 2017 oraz 18- 21 kwiecień 2017 prowadzona jest kolejna rekrutacja do projektu. Więcej informacji: http://mojszeftoja.pl/harmonogramy-naborow/

Czytaj dalej >>>
6
Mar
Moderator
Brak komentarzy

Konferencja instruktażowa dla Kandydatów/tek z 6 edycji rekrutacji

Zapraszamy na podpisanie umowy szkoleniowo-doradczej i konferencję instruktażową w dniu 7 marca 2017r. o godzinie 14:00 w Sądeckiej Izbie Gospodarczej pod adresem ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz Kandydatów/ki z szóstej edycji rekrutacji o następujących numerach identyfikacyjnych: 4/6/17/NIP 15/6/17/NIP 2/6/17/L/FRRR 17/6/17/NIP 1/6/17/L/FRRR 3/6/17/L/FRRR 9/6/17/NIP 13/6/17/NIP 14/6/17/NIP 1/6/17/NIP 1/6/17/G/SIG 6/6/17/NIP 3/6/17/NIP 11/6/17/NIP 8/6/17/NIP

Czytaj dalej >>>
17
Lut
Moderator
Brak komentarzy

Ogłoszenie o naborze wniosków dla grupy 3/SIG/16

W zakładce Do pobrania w informacjach dla Grupy: 3/SIG/16 zmieszczono ogłoszenie o naborze biznesplanów.

Czytaj dalej >>>
14
Lut
Moderator
Brak komentarzy

Konferencja instruktażowa edycja 5 cz. 2

Zapraszamy na podpisanie umowy i konferencję instruktażową w dniu 15 lutego 2017r. (środa) o godzinie 13:00 w kuchni Sądeckiej pod adresem ul. Sienkiewicza 61, 33-300 Nowy Sącz Kandydatów/ki z piątej edycji rekrutacji o następujących numerach identyfikacyjnych: 3/5/17/NIP 13/5/17/NIP 14/5/17/NIP 15/5/17/NIP 16/5/17/NIP 1/5/17/L/FRRR 2/5/17/L/FRRR 3/5/17/L/FRRR 4/5/17/L/FRRR 6/4/16/NIP 6/3/16/L/FRRR

Czytaj dalej >>>
9
Lut
Moderator
Brak komentarzy

Konferencja instruktażowa dla Kandydatów/ek edycja 5

Zapraszamy na podpisanie umowy i konferencję instruktażową w dniu 10 lutego 2017r. (piątek) o godzinie 15:00 w Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o. pod adresem ul. Myśliwska 4c/8, 33-300 Nowy Sącz Kandydatów/ki z piątej edycji rekrutacji o następujących numerach identyfikacyjnych: 2/5/17/NIP 4/5/17/NIP 5/5/17/NIP 6/5/17/NIP 7/5/17/NIP 8/5/17/NIP 9/5/17/NIP 10/5/17/NIP 11/5/17/NIP 12/5/17/NIP 1/5/17/G/SIG 2/5/17/G/SIG Termin podpisania […]

Czytaj dalej >>>
11
Sie
Moderator
Brak komentarzy

Zakres zakupów z dotacji

Wyjaśniamy, że środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja) powinny służyć pokryciu wydatków niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych – przez uczestnika projektu – w biznesplanie, który będzie składany po odbyciu szkoleń i doradztwa. Środki te mogą być przeznaczone w szczególności na: 1)    wydatki inwestycyjne – np. zakup środków trwałych, maszyn, […]

Czytaj dalej >>>
11
Sie
Moderator
Brak komentarzy

Klasyfikacja DEGURBA

W dokumentach „do pobrania” przedstawiamy wykaz gmin województwa małopolskiego wraz z przypisanymi im kodami klasyfikacji DEGURBA. Prosimy zwrócić uwagę na poprawne określanie kodów DEGURBA, zwłaszcza w sytuacji, gdy ta sama nazwa gminy określa zarówno gminę miejską jak i wiejską np. Limanowa (gmina wiejska) posiada kod 3, natomiast Limanowa (gmina miejska) posiada kod 2. W przypadku […]

Czytaj dalej >>>