Klasyfikacja DEGURBA


W dokumentach „do pobrania” przedstawiamy wykaz gmin województwa małopolskiego wraz z przypisanymi im kodami klasyfikacji DEGURBA.

Prosimy zwrócić uwagę na poprawne określanie kodów DEGURBA, zwłaszcza w sytuacji, gdy ta sama nazwa gminy określa zarówno gminę miejską jak i wiejską np. Limanowa (gmina wiejska) posiada kod 3, natomiast Limanowa (gmina miejska) posiada kod 2.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z wybranym Punktem Obsługi.