Maksymalna data rozpoczęcia działalności firm założonych po uzyskaniu grantu


Informujemy, że zgodnie z założeniami projektu „Mój szef to ja!” najpóźniejszą datą zarejestrowania firmy przez Uczestników/czki projektu i rozpoczęcia działalności gospodarczej jest 31.01.2018.

Uczestnicy/czki projektu, które uzyskali/uzyskają granty (dotacje) na otwarcie firmy są zobowiązani do rozpoczęcia działalności gospodarczej niezwłocznie, nie później niż 31.01.2018.

Z uczestnikami/czkami projektu, którzy/re  zarejestrują firmy lub rozpoczną działalność gospodarczą po tym terminie nie będzie możliwe podpisanie umów grantowych i wypłacenie dotacji.