Nabór biznes planów dla grupy 9/CZAS/17


Ogłoszony został nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego dla Uczestników/czek projektu z grupy 9/CZAS/17.
Szczegóły na stronie: http://mojszeftoja.pl/do-pobrania/grupa-33-9czas17/